English Dutch
List of exercises Lijst met oefeningen
[no content] [geen inhoud]
The feedback below will be hidden to the students until {}. De onderstaande feedback zal voor de studenten verborgen blijven tot {}.
A part of this feedback is hidden until {}. Please come back later and reload the submission to see the full feedback. Een deel van deze feedback zal verborgen blijven tot {}. Keer later terug en herlaad je inzending dan om de volledige feedback te zien.
<b>Parsing failed</b>: <pre>{}</pre> <b>Parsen mislukt</b><pre>{}</pre>
code code
single-line code code (één enkele regel)
file upload bestand upload
multiple choice meerkeuze
match overeenkomst
Couldn't register to the specified group. Onmogelijk in the schrijven in de opgegeven groep.
You are not allowed to change group. Je mag niet van groep veranderen.
You're not registered in a group. Je bent niet ingeschreven in een groep.
Missing LTI session id Ontbrekende LTI sessie identificator
Invalid LTI session id Ongeldige LTI sessie indicator
Invalid LTI data Ongeldige LTI gegevens
Your account is already bound with this context. Je gebruikersaccount is reeds gekoppeld aan deze context.
Couldn't validate LTI request Onmogelijk de LTI opvraging te valideren
Invalid activation hash. Ongeldige activatie hash.
Invalid username format. Ongeldig formaat van gebruikersnaam.