Translation status

Strings38
36.8% Translate
Words2751
44.6%

Other components

Component Strings Words Needs editing Checks Suggestions Comments
index 100.0% 100.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% Translate
bibliography 3.2% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate
links 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Translate

Translation Information

Project website https://www.computer-networking.info/
Translation process
  • Translations can be made directly.
  • Translation suggestions can be made.
  • Any authenticated user can contribute.
  • The translation uses bilingual files.
Translation license CC BY-SA 3.0
Repository https://github.com/cnp3/ebook
Repository branch master
Last remote commit Merge pull request #124 from TheTarados/master d1fef29
Olivier Bonaventure authored yesterday
Filemasklocale/*/LC_MESSAGES/principles/naming.po
Translation file locale/vi/LC_MESSAGES/principles/naming.po
When User Action Detail Object
2 years ago None Committed changes cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Hệ thống tên miền được tạo ra vào thời điểm khi mà mạng Internet được sử dụng phần lớn ở Bắc Mỹ. Thiết kế ban đầu giả định rằng tất cả các tên miền sẽ được cấu thành từ các ký tự và chữ số :rfc:`1035`. Khi việc sử dụng Internet phát triển hơn ở các phần khác của thế giới, việc hỗ trợ các ký tự non-ASCII trở nên quan trọng. Để làm được điều đó, các phần mở rộng đã được đề xuất lên hệ thống quản lý tên miền :rfc:`3490`. Nói ngắn gọn, giải pháp được sử dụng để hỗ trợ các tên miền quốc tế được diễn đạt như sau. Đầu tiên, nó hoàn toàn khả dĩ khi sử dụng các ký tự Unicode để mã hoá các tên miền và tên trạm, với một số ngoại lệ (ví dụ, ký tự dấu chấm không thể là một phần của tên gọi vì nó được sử dụng như là một dải phân cách). Một khi một tên miền đã được mã hoá dưới dạng một chuỗi các ký tự Unicode, nó sẽ được chuyển thành một chuỗi bao gồm các tiền tố ``xn--`` và một chuỗi các ký tự ASCII. Chi tiết hơn về các thuật toán này có thể được tìm thấy tại :rfc:`3490` và :rfc:`3492`.
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Một số ký tự tương tự có những mã ký tự khác nhau
2 years ago None Committed changes cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Ngữ pháp này chỉ định rõ rằng tên của một trạm là một danh sách sắp xếp của các nhãn được phân biệt bởi dấu chấm (`.`). Mỗi một nhãn có thể chứa các ký tự, số và gạch ngang (`-`) [#fidn]_. Một tên miền đầy đủ được đọc từ trái sang phải. Nhãn đầu tiên là tên máy chủ hoặc tên miền theo sau bởi thứ bậc của các tên miền và kết thúc với một gốc ở bên phải. Các tên miền cao cấp phải là tên miền đã được đăng ký TLDs [#ftld]_. Ví dụ, trong hình ở trên, `www.computer-networking.info` tương ứng với một trạm tên `www` nằm trong tên miền `computer-networking` mà tên miền này thuộc về tên miền cao cấp `info`.
2 years ago thingocbaoha Translation changed cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Cú pháp của các tên miền được định nghĩa cụ thể hơn tại :rfc:`1035`. Tài liệu này gợi ý định dạng :term:`BNF` (Backus-Naur form) cho các tên miền đủ điều kiện (bản thân các tên miền có các cú pháp phong phú hơn nhiều).
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
BNF của một tên trạm đầy đủ
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Cú pháp của các tên miền được định nghĩa cụ thể hơn tại :rfc:`1035`. Tài liệu này gợi ý định dạng :term:`BNF` cho các tên miền đủ điều kiện (bản thân các tên miền có các cú pháp phong phú hơn nhiều).
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Mỗi một tên miền cao cấp được quản lý bởi một tổ chức quyết định việc làm thế nào các tên miền thứ cấp được đăng ký. Phần lớn các tên miền cao cấp sử dụng hệ thống "first-come first served" (ai đến trước thì phục vụ trước), và cho phép bất kỳ ai cũng có thể đăng ký các tên miền với một số ngoại lệ. Ví dụ, `.gov` được bảo lưu cho chính phủ Mỹ, `.int` được bảo lưu cho các tổ chức quốc tế và các tên `.ca` (`reserved <http://en.wikipedia.org/wiki/.ca>`_) chủ yếu được bảo lưu cho các công ty hoặc người dùng ở Canada.
2 years ago thingocbaoha New translation cnp3-ebook/principles/naming - Vietnamese
Tuy nhiên, những giới hạn của việc đặt tên phẳng trở nên rõ ràng trước khi ARPANet kết thúc và :rfc:`819` đề xuất một hình thức đặt tên có thứ bậc. Khi :rfc:`819` thảo luận về khả năng của việc tổ chức các tên gọi như là một đồ thị có hướng, thì mạng Internet đã chọn một cấu trúc cây có khả năng chứa tất cả các tên gọi. Trong cây này, những tên miền ở cấp cao nhất (top-level domains) là những tên miền trực tiếp gắn với nút gốc của cây. Tên miền cấp cao nhất đầu tiên là `.arpa` [#fdnstimeline]_. Tên miền cấp cao nhất này đầu tiên được thêm vào như là một hậu tố cho các tên gọi của các trạm gắn với ARPANet và được liệt kê trong tệp tin `hosts.txt`. Vào năm 1984, các tên miền cấp cao phổ biến như `.gov`, `.edu`, `.com`, `.mil` và `.org` đã được thêm vào. :rfc:`1032` đề xuất việc sử dụng các tên miền cao cấp là các mã đất nước bao gồm hai ký tự :term:`ISO-3166`. Khi :term:`ISO-3166` định nghĩa mã gồm hai ký tự cho mỗi một nước được ghi nhận bởi Liên hợp quốc, các quốc gia mặc nhiên có tên miền cấp cao của mỗi nước. Các tên miền này bao gồm `.be` cho Bỉ, `.fr` cho Pháp, `.us` cho Mỹ, `.ie` cho Ireland hoặc `.tv` cho Tuvalu (một đảo quốc ở Thái Bình Dương) hoặc `.tm` cho Turkmenistan. Việc định ra các tên miền cao cấp được quản lý bởi tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (:term:`ICANN`). :term:`ICANN` còn thêm vào các tên miền cao cấp không liên quan đến quốc gia và vì vậy tên miền cao cấp `.cat` đã được đăng ký cho ngôn ngữ Catalan. Hiện tại đang có các cuộc thảo luận tại :term:`ICANN` để tăng số lượng các tên miền cao cấp.
Browse all translation changes

Customize download

Statistics

Percent Strings Words Chars
Total 38 2751 17320
Translated 36.8% 14 1226 7651
Needs editing 0.0% 0 0 0
Failing check 0.0% 0 0 0

Last activity

Last change March 22, 2020, 12:36 p.m.
Last author HA Thi Ngoc Bao

Activity in last 30 days

Activity in last year